Kommende aktiviteter i foreningen

Den 25. november 2018: Julehygge i fælleshuset